40dagentijd

 

40 dagentijd
In deze periode kiezen we een minder bekend Bijbelboek dat ons meeneemt door de vastenperiode. Liturgie die ons in deze tijd van het jaar extra doet inkeren, ter voorbereiding op Pasen.

40

Palmpasen
We herdenken de intocht van Jezus in Jeruzalem. Zingend trekken we in processie door de galmende gangen van het klooster. Kinderen mogen naar de kerk komen met hun versierde palmpaasstok. Een broodhaantje krijgen ze in de kindernevendienst.

Voorganger Corinne van Nistelrooij
Goede week / zaterdag 8 april: 18.30 uur / zondag 9 april : 10.00 uur


 

Viering om vergeving en verzoening
Vanwege onmacht en schuld, vanwege bevrijding en vergeving. Een viering met handoplegging.
Voorgangers Frans van Oosten en Hans Schoorlemmer.
woensdag 12 april: 19.00 uur


 

Witte Donderdag Eucharistieviering
We herdenken het laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen.
Voorganger pater Wijbe Fransen
donderdag 13 april: 19.00 uur


 

Goede Vrijdag Meditatieve viering
Voorganger Anneke Grunder
vrijdag 14 april: 15.00 uur


 

Goede vrijdag met Kruishulde
We lezen het lijdensverhaal en leggen bloemen aan de voet van het kruis.
Voorganger pater Jozef Essing
vrijdag 14 april: 19.00 uur


Pasen

Pasen

Pasen met kinderen
Deze viering op weg naar Pasen is voor kinderen met hun ouders. We vieren verwachtingsvol het komende Licht van Pasen. In deze viering spelen water, licht, vuur en aarde een belangrijke rol. Voorganger Corinne van Nistelrooij
zaterdag 15 april: 18.30 uur


 

Paaswake
De paaswake is het feest van het licht, het feest van het water en het feest van de vreugde om Jezus’ verrijzenis.
Voorgangers: Hans Schoorlemmer en pater Jan Laan
zaterdag 15 april: 22.00 uur


 

Pasen Eucharistieviering
In een feestelijke viering vieren we, samen met het Aquinokoor, de opstanding van Jezus Christus.
Voorganger pater René Dinklo
zondag 16 april: 10.00 uur


 

Hemelvaartsdag
Oecumenische viering
voorganger Jan Laan o.p.
donderdag 25 mei: 10.00 uur


 

Pinksteren
Zie ook Feest van de Geest.
Voorgangers Erik Borgman en René Dinklo
zaterdag 3 juni: 18.30 uur
zondag 4 juni: 10.00 uur