Zomeracademie

Mens, neem je verantwoording!

De wereld lijkt op drift. De schaduwen van het menselijk handelen –technologisch, politiek, sociaal en ecologisch– werpen zich vooruit. De noodklok luidt. “Handel zo dat de gevolgen niet in strijd zijn met de duurzaamheid van echt menselijk leven op aarde”. Dit is de kern van de ethiek van de joodse filosoof Hans Jonas (1903-1993). Zijn ethiek, toekomstgericht en praktisch, biedt hoop en perspectief tot handelen.

jonas

Een week van studie van Jonas’ boeken Het principe verantwoordelijkheid en Het Godsbegrip na Auschwitz, teksten van Kant en Achterhuis en op het thema geïnspireerde poëzie en kunst, wandelingen en excursies.

begeleiding: Chris Doude van Troostwijk, en Lida van Dijk
zaterdag 26 augustus tot 2 september
kosten: € 575,- (all-in, excl.reiskosten)
Seminarhuis Le Promontoire
www.climont.eu

img5

Lees hier meer over Hans Jonas en het principe verantwoordelijkheid.

Hans Jonas (1903-1993) vlucht als kind van Joodse ouders in 1933 uit Duitsland. Nadat hij tussen 1940 en 1948 mee heeft gevochten op allerlei slagvelden in Europa en het Midden-Oosten, komt hij in 1955 in New York terecht waar hij zal blijven tot aan zijn dood. Na een baanbrekende studie over het gnosticisme in 1934 wordt het stil rond Jonas. Het besluit van zijn leermeester Martin Heidegger om lid te worden van de NSDAP zorgt er voor dat hij de academische filosofie een lange tijd vaarwel zegt. Pas 45 jaar later, in 1979, zal hij ruime bekendheid verwerven met zijn milieufilosofisch hoofdwerk Das Prinzip Verantwortung (Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation). Hierin formuleert Jonas, met het oog op de ecologische, biologische en technologische gevaren van de moderne tijd, een ethiek van verantwoordelijkheid en spoort hij ertoe aan slechts te handelen na te hebben nagedacht over de gevolgen van de huidige praktijken voor de verre toekomst. Jonas roept om een ethisch réveil.

jonas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mensheid heeft door technologie ongekende vermogens en dit vereist volgens Jonas een nieuw soort verantwoordelijkheid. Het gaat om een verantwoordelijkheid die niet alleen globaal is, maar ook op de toekomst is georiënteerd, geen dank verwacht, en constant een rol speelt in het bestaan van ons allen. Om een ethiek van verantwoordelijkheid wijsgerig te onderbouwen, onderzoekt Jonas eerst de onderliggende principes die het handelen aansturen. Hij schuwt daarbij niet tegen gevestigde meningen in te gaan. In Het principe verantwoordelijkheid herformuleert hij uiteindelijk de categorische imperatief van Immanuel Kant: “Handel zo dat de gevolgen van je handeling niet in strijd zijn met de duurzaamheid van echt menselijk leven op aarde.” Dat dit werk nog niets aan actualiteit heeft ingeboet.